Polityka prywatności

AS SHOP – Polityka prywatności

 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że:

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora prowadzącego Sklep AS SHOP pod adresem https://as-shop.org, zwanego dalej „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”. Dane osobowe przekazane są przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i funkcjonalności Sklepu.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AS CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944737, NIP 5272984651, REGON 520954783
 3. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres korespondencyjny: AS CONSULTING Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, Warszawa), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: kontakt@as-shop.org).
 4. Sklep internetowy AS SHOP (https://as-shop.org) umożliwia kontakt z nami za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Kontakt”. Przesłanie zapytania za pomocą formularza wymaga podania danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz adresu email. W treści przesyłanej wiadomości mogą znaleźć się też inne dane osobowe.
 5. Możecie Państwo kontaktować się z nami również za pomocą poczty tradycyjnej wysyłanej na adres AS CONSULTING Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa. W takiej sytuacji otrzymamy Państwa dane adresowe.
 6. Przesłane do nas za pomocą formularza kontaktowego wiadomości lub pocztę tradycyjną rozumiemy jako Państwa zgodę na przetwarzanie przez AS CONSULTING Sp. z o.o. danych osobowych w niej zawartych oraz Państwa danych adresowych – możemy zatem je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz na potrzeby dalszej komunikacji, jeśli zaistnieje taka potrzeba (przetwarzanie danych leży w naszym i Państwa uzasadnionym interesie – umożliwia komunikację między nami),
 • dodania Państwa danych do naszej bazy kontaktów (w naszym uzasadnionym interesie leży możliwość skontaktowania się z poznanymi już osobami),
 • w przypadku korespondencji tradycyjnej – na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty (w naszym uzasadnionym interesie leży udokumentowanie otrzymania i wysyłki korespondencji zgodnie z wewnętrznymi zasadami biurowości).
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora w wyżej wymienionych celach mogą one być przekazywane współpracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, marketingowe, księgowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie i inne w zakresie, w jakim niezbędne będzie to do załatwienia sprawy, której dotyczy wymiana korespondencji.
 2. Właścicielem AS SHOP jest spółka AS CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944737, NIP 5272984651 REGON 520954783. W związku z czynnościami związanymi z obsługą AS SHOP (https://as-shop.org), AS Consulting Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 3. Współpraca spółki Consulting Sp. z o.o. z Fundacją odbywa się na zasadach pełnej transparentności oraz dobroczynności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez AS CONSULTING Sp. z o.o. Dochód ze sprzedaży produktów w AS SHOP przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji AS PERGER.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie AS SHOP.

 

 

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
 2. prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. marketing bezpośredni własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera, będący prawnie
 6. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 7. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 2. dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 3. dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 4. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
 5. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 6. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 7. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
 8. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
 9. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

§ 5 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
 2. w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
 3. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
 4. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu;
 5. w związku ze świadczeniem usługi newslettera: imię oraz adres e-mail.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 6 Pliki cookies

 1. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową (https://as-shop.org) w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa wizyty, w szczególności:
 2. adres IP,
 3. rodzaj systemu operacyjnego,
 4. rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej stronie internetowej nie wymaga podania od Państwa żadnych innych informacji, ani danych osobowych. Jednak przy okazji Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej niektóre dane zbierane są w sposób automatyczny przez tzw. pliki cookies.

 1. Pliki cookies to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony internetowej. Pozwalają one na zapamiętanie i sprawdzanie Państwa preferencji. Dzięki temu możliwe jest m.in.: poprawianie wyników wyszukiwania oraz dbanie o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.
 2. Pliki cookies nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Państwa urządzeniu.
 3. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies (możliwe jest ich blokowanie). Jeżeli chcą Państwo blokować pliki cookies, rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce stron internetowych.
 4. Zazwyczaj pliki cookies mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola „check box” albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
 5. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że korzystanie przez Państwa ze stron Sklepu AS SHOP oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na stronie internetowej. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.
 6. Dane zbierane automatycznie przy pomocy plików cookies będą przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść strony internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące AS CONSULTING Sp. z o.o. na innych stronach internetowych, które Państwo odwiedzają (więcej poniżej). Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na taką personalizację treści, prosimy o zmianę ustawień Państwa przeglądarki.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
 8. rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 9. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 10. utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 11. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,
 12. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
 13. Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analytics, Google Ads) oraz Facebook Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 14. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.
 16. Stosowane przez nas technologie śledzące działania podejmowane na stronie to:
 17. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.
 18. Google AdWords (cookies) – Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z Państwa urządzenia. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Państwa stronach.
 19. Jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z plików cookies zapisanych na Państwa urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę internetową w ciągu ostatnich 7 dni.
 20. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z plików cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.
 21. Piksel konwersji Facebooka. Na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.
 22. Otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach:
 • https://www.facebook.com/about/privacy/
 • https://help.instagram.com/155833707900388.

Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po stronie internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z piksela Facebooka nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

§ 7 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
 3. pocztowe, spedycyjne i kurierskie,
 4. płatności elektronicznych,
 5. księgowe,
 6. hostingowe,
 7. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
 8. newslettera,
 9. marketingowe w zakresie obsługi Sklepu internetowego.
 • 8 Uprawnienia Klientów
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w Sklepie internetowym AS SHOP (wtedy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b). W przypadku zapisania się do Newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez panel klienta w Sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: kontakt@as-shop.org.
 6. Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w Sklepie internetowym AS SHOP, bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 7. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: kontakt@as-shop.org. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 10.h.
 8. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla załatwienia sprawy, której dotyczy wymiana korespondencji. Państwa dane kontaktowe pozostaną zapisane w naszej bazie kontaktów (w przypadku korespondencji tradycyjnej również na potrzeby prowadzonej przez nas dokumentacji dotyczącej wysyłanej i odbieranej poczty), chyba że zażądają Państwo ich usunięcia. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane. Możemy jednak w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli wystąpi ku temu podstawa prawna wynikająca z trwającej między nami współpracy (w szczególności z zawartej umowy) lub z innych przyczyn, o których poinformujemy w drodze odrębnego komunikatu. Żądanie usunięcia danych pozostanie również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed dokonaniem żądania.
 3. W przypadkach i w zakresie określonym przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Jeśli stwierdzą Państwo nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 5. Dane osobowe, których dotyczy niniejsza informacja zostały (zostaną) przekazane przez Państwa dobrowolnie. Ich podanie nie jest obowiązkowe.
 6. Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od 27 listopada 2023 r.